Co to są reflexive Verben?

Część czasowników niemieckich należy do grupy tzw. czasowników zwrotnych (Reflexive Verben). Czym się one charakteryzują i czy podobne formy znajdziemy w języku polskim?

Czasowniki zwrotne składają się z czasownika i zaimka zwrotnego „sich”. Zaimek ten jest odpowiednikiem polskiego zaimka „się”. W języku polskim jak i niemieckim zaimek ten odnosi się do podmiotu w zdaniu, czyli do osoby.

Zaimek zwrotny w języku niemieckim ma różne formy, w zależności od osoby. Oznacza to, że musimy odmienić przez osoby zarówno czasownik jak i zaimek. W języku polskim zaimek zwrotny „się” ma niezależnie od osoby tą samą formę. W języku niemieckim zaimek zwrotny „sich” w każdej osobie ma inną formę. Występują również różne formy zaimka „sich” w celowniku i w bierniku. Czasownik i zaimek zwrotny tworzą całość, która w zdaniu zawszemusi stać jak najbliżej siebie. Tylko zaimek osobowy może stać pomiędzy czasownikiem a zaimkiem zwrotny.

Deutschkurse Augsburg

Przykład odmiany czasownik sich duschen (bać prysznic)

Akkusativ – biernik Dativ – celownik
Ich dusche mich Ich dusche mir
Du duschst dich Du duschst dir
Er/sie/es duscht sich Er/sie/es duscht sich
Wie duschen uns Wie duschen uns
Ihr duscht euch Ihr duscht euch
Sie/sie duschen sich Sie/sie duschen sich

Uwaga:

Nie wszystkie czasowniki, które są zwrotne w języku niemieckim są polskim zwrotnymi w języku niemieckim i odwrotnie: nie wszystkie niemieckie czasowniki zwrotne są czasownikami zwrotnymi w języku polskim, np.

Uczyć się – lernen
Przeprowadzać się – umziehen
Nazywać się – heißen
Bawić się – spielen

Siadać – sich setzen
Rozmawiać – sich unterhalten
Odpoczywać – sich erholen

Wszystkie czasowniki zwrotne tworzą też formy czasu przeszłego, przy czym zaimek zwrotny przyjmuje formy jak w czasie teraźniejszym. Wszystkie czasowniki zwrotne tworzą czas przeszły z czasownikiem pomocniczym „sein”.

Ciekawe kursy języka niemieckiego w Augsburgu

Sprachschule Aktiv Frankfurt hat 4,48 von 5 Sternen 76 Bewertungen auf ProvenExpert.com