Czasowniki modalne i ich znaczenie w mowie codziennej.Czasowniki modalne są stałym elementem mowy. Dzięki nim możemy wyrazić nasze życzenia, prośby, żądania czy zakazy. Dzięki swojej plastyczności pozwalają one dowolnie modelować naszą wypowiedź i nadać jej grzeczniejszy lub bardziej zdecydowany charakter. Charakterystycznym dla nich jest fakt, że zazwyczaj wymagają one w zdaniu drugiego czasowniki (w formie bezokolicznika), który znajduje się na końcu zdania. Dzięki temu zdanie nabiera znaczenia.

Wollen – chcieć

  • Chcę iść do parku. Nie chcę robić dzisiaj nic innego. Ich will in der Park gehen. Ich will heute nichts anderes machen.
  • Kasiu, nie złość się. Twoi rodzice chcą dla Ciebie wszystkiego co najlepsze. Kasia, ärgere dich nicht. Deine Eltern wollen nur das beste für dich

Dürfen – pozwolenie lub zakaz

  • Mogę palić w biurze? Nie, nie możesz. Darf ich im Büro rauchen? Nein, du darfst nicht.
  • UWAGA! Dürfen jest często mylone z czasownikiem können. Chociaż znaczenie jest bardzo podobne, nie należy ich ze sobą mylić. Dürfen często jest używane z zaimkiem osobowym “man”, ponieważ odnosi się on do ogólnych zakazów lub pozwoleń, reguł

Müssen – obowiązek lub konieczność

  • Pan Kowalski musi płacić podatki, chociaż wcale nie chce. (obowiązek) Herr Kowalski muss Steuer zahlen, obwohl es es nicht machen will.
  • Kasię boli brzuch i musi iść do lekarze. (konieczność) Kasia hat Bauchschmerzen und muss zum Arzt gehen
Deutschkurse Augsburg

Sollen-rada ze stronny innej osoby

  • Mama uważa, że powinnam się więcej uczyć. Meine Mutter meint, ich soll m lernen

Können – umiejętność lub możliwość

  • Bardzo dobrze jeżdżę samochodem (umiejętność) Ich kann sehr gut Auto fahren.
  • Dostałam urlop i w końcu mogę jechać na urlop (możliwość) Ich habe frei bekommen und ich kann endlich in der Urlaub fahren.

Mögen – życzenie

  • Chciałabym napić się herbaty.  Ich möchte gern Tee trinken.

Nauka języków obcych w Augsburgu

Dodaj komentarz

Sprachschule Aktiv Frankfurt hat 4,48 von 5 Sternen 75 Bewertungen auf ProvenExpert.com