Certyfikat językowy – Sprachzertifikat

Uczęszczając na kurs języka obcego prawie zawsze chcemy otrzymać po jego zakończeniu certyfikat uczestnictwa w kursie. Jeśli ubiegamy się o pracę, warto załączyć do aplikacji certyfikat, że brało się udział w kursie np. języka niemieckiego. Jest to o tyle istotne, że pracodawca widząc, że dana osoba brała udział w kursie języka niemieckiego, naprawdę posługuje się nim na poziomie, który deklaruje w swoim CV.

Obecnie istnieje wiele certyfikatów językowych, ale nie zawsze są one równoważne. Certyfikat językowy wydanany przed szkołę językową jest świadectwem poświadczającym, że dana osoba brała udział z określonym kursie języka z określoną liczbą godzin. Taki dokument możemy przedstawić naszemu potencjalnemu pracodawcy.

Co to jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (niem. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen) i jaka jest jego funkcja?

Zgłaszając się na kurs zawsze pada pytanie: jaki poziom nas intereseuje? Często nie wiemy, jak odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie do końca wiemy, jak powinniśmy oficjalnie określić nasz poziom.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego jest ogólnoeuropejskim systemem, który podzielił poziom nauki języka obcego na 6 poziomów: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Poziom A1 i A2 są to poziomy początkowe: osoba zaczyna naukę od zera (A1) oraz potrafi się posługiwać prostymi zdaniami (A2).

Poziom B1 i B2 jest to poziom średniozaawansowany. Dana osoba potrafi wyrażać swoje zdanie i jest  się w stanie porozumieć w każdej sytuacji. Osoba na poziomie B2 potrafi opisywać abstrakcyjne myśli oraz prowadzić złożone rozmowy.

Poziom C1 i C2 jest to poziom zaawansowany. Osoba na poziomie C1 jest w stanie zrozumieć długie teksty, także o złożonym bądź ukrytym znaczeniu. Wypowiedzi są płynne, percyzyjne i długie. Osoba na poziomie C2 posługuje się językiem na poziomie języka ojczystego.

Zapisując się na kurs powinniśmy określić, na jakim poziomie jesteśmy. Jeśli mamy z tym problem, warto rozwiązać test poziomujący tutaj.

Do czego jest mi potrzebny certyfikat?

Zanim zaczniemy zastanawiać się nad tym, czy otrzymamy certyfikat, należy zadać sobie pytanie: po co jest mi on potrzebny? Czy ma to być miła pamiątka? Chcę go przedłożyć potencjalnym pracodawcom? Chcę podjąć studia w Niemczech i jest wymagany certyfikat poświadczający znajomość języka na danym poziomie?

Certyfikat dla pracodawcy

Jeśli ubiegasz się o pracę i chcesz zwiększyć swoje szanse, warto dołączyć do aplikacji certyfikat odbycia kursu językowego. Jest to znak dla rekrutera, że faktycznie mówisz w danym języku na określonym poziomie, a nie tylko deklarujesz znajomość języka. W takiej sytuacji nie wystarczy certyfikat ze szkoły językowej.

Chcesz podjąć studia w Niemczech

Jeśli osoba jest obcokrajowcem, a chce podjąć studia na niemieckiej uczelni, na której zajęcia prowadzone są w języku niemieckim? Niektóre fakultety (przede wszystkim wydziały ksztacące lekarzy i pielęgniarki, kierunki prawnicze itd.) wymagają przedłożenia certyfikatu językowego. W tym wypadku nie chodzi o certyfikat uczestnictwa w kursie, ale certyfikat TELC lub Goethe. Chcą otrzymać taki certyfikat, należy zgłosić się do instytucji certyfikującej i zapisać na egzamin. Za egzamin należy zapłacić. Sam udział w jakimkolwiek kursie języka niemieckiego, nie oznacza, że automatycznie przystąpimy do egzaminu. Tak, należy zapisać się na egzamin, żeby do niego przystąpić. Składa się on z 4 części: mówienie, pisanie, czytanie i słychanie. Przed przystąpieniem do egzaminu warto dowiedzieć się na wybranej uczelni, jaki poziom języka jest wymagany.

Co to jest Certyfikat Goethe i TELC?

Te dwie instytucje są najbardziej znanymi i rozpoznawalnymi instytucjami oferującymi egzaminy z języka niemieckiego i wydającymi certyfikaty, które uznają urzędy państwowe i uczelnie wyższe.

Goethe Institut

Goethe Institut jest instytucją dziełającą na całym świecie i zajmującą się zarówno propagowaniem niemieckiej kultury jak i języka niemieckiego. Instytut ten przeprowadza również egzaminy językowe z języka niemieckiego. Po zdanym egzaminie otrzemujemy certyfikat językowy, który uprawnia nas do podjęcia np. nauki na uczelni wyższej. Egzaminy są przeprowadzana na każdym poziomie (A1-C2). W czasie egzaminu są sprawdzane 4 umiejętności: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Aby zdać egzamin, należy zaliczyć wszystkiego 4 sprawności. Goethe Institut jest obecny w każdym większym niemieckim mieście. Czy Goethe Institut jest w moim mieście? Można to sprawdzić tutaj.

TELC

TELC jest instytucją zajmującą się egzaminami z języka niemieckigo w wielu krajach. Egzaminy, które przeprowadza TELC są bardzo podobne do egzaminów przeprowadzanych przez Goethe Institut. Na egzamin składają się 4 sprawności: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Obie instytucje tworzą swoje egzaminy w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

Chcą przySprachschule Aktiv Augsburgstąpić do egzaminu TELC należy sprawdzić na stronie internetowej (tutaj), gdzie można przystąpić do egzaminu i w jakim terminie. Należy się na niego zapisać, zapłacić, a następnie do niego przystąpić. Certyfikat TELC potwierdzający zdanie egzaminu z języka niemieckiego jest uznawany przez uczelnie wyższe oraz urzędy państwowe.

Do egzaminu językowego TELC lub Goethe możemy przystąpić  „z marszu” tj. nie ma przymusu, żeby brać udział w kursie przed przystąpieniem do egzaminu. Zapisujac egzamin nikt nie sprawdza, czy aby na pewno jesteśmy na danym poziomie. Jest to nasza decyzja.

Warto jednak przed egzaminen wziąć udział w kursie języka niemieckiego, aby odświeżyć swoją wiedzę oraz aby razem z nauczyciel zapoznać się z tym, jak test jest skonstruowany i jak należy go rozwiązać.

 

Inne ciekawe blogi i linki:

Dodaj komentarz

Sprachschule Aktiv Frankfurt hat 4,39 von 5 Sternen 74 Bewertungen auf ProvenExpert.com