Kursy niemieckiego dla małżonków – przygotowanie do egzaminu

Kursy niemieckiego dla małżonków w Niemczech

Jeśli mieszkasz w Niemczech, a małżonek nadal przebywa za granicą, zrozumiała jest potrzeba wspólnego zamieszkania. W takim przypadku małżonek musi złożyć wniosek o wizę. Ona lub on dostaje to tylko wtedy, gdy ma podstawową znajomość języka niemieckiego. Przeszkody nie są bardzo duże. Wiedza na poziomie początkującym A1 jest wystarczająca.

Mimo to powinieneś mieć odpowiednie przygotowanie do egzaminu. Test przeprowadzany jest w Instytucie Goethego. A do egzaminu możesz przygotować się w naszej Sprachschule Aktiv.

Czas trwania kursu, daty i koszty kursu języka niemieckiego do łączenia małżonków

Aby pomyślnie przejść test, musisz przygotować się na około 160 godzin. Jednak to wszystko zależy od wcześniejszej wiedzy uczestnika kursu.

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00. Start jest zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca. Cena za cztery tygodnie lekcji (80 lekcji) wynosi 499 €.

 

 

W teście musisz wykazać się następującą wiedzą

Wymagania oparte są na wspólnych europejskich ramach odniesienia dla języków. W sumie jest sześć poziomów. Musisz udowodnić najniższy poziom A1.

Powinieneś rozumieć proste teksty mówione, jeśli druga osoba mówi powoli i czysto po niemiecku oraz pisane. Co więcej, musisz przedstawić się innym ludziom i zadać innym konkretne pytania, aby dowiedzieć się czegoś na ich temat. Znasz, także liczby oraz czas.

Kiedy zostanie Ci przedstawiony formularz, zrozumiesz, co oznaczają poszczególne pola i co musisz wpisać.

Egzamin składa się z dwóch części. Egzamin pisemny trwa 65 minut, a ustny 15 minut. Na egzaminie pisemnym usłyszysz rozmowy lub ogłoszenia puszczone przez głośnik. Następnie odpowiadasz na pytania dotyczące rozmowy. Oczywiście masz również krótkie teksty do przeczytania. Są to notatki, znaki informacyjne lub po prostu powiadomienia. Tutaj również musisz wykazać, że rozumiesz co własnie przeczytałeś, co sprawdzają konkrente pytania. Musisz wypełnić proste formularze i napisać krótki tekst.

Egzamin ustny nie jest egzaminem indywidualnym, ale odbywa się w grupie. Najpierw przedstawiasz się, a następnie odpowiadasz na proste pytania. Komunikujesz się z innymi członkami grupy, zadając proste pytania.

Wymagania dotyczące uczestnictwa

Nie musisz uczestniczyć w kursie w Goetheinstitut. Ważne jest, aby uzyskać odpowiednią więdzę na temat słownictwa. Zalecany jest udział w kursie przygotowawczym, takim jak ten oferowany przez Sprachschule Aktiv.

Ważnym warunkiem przystąpienia do egzaminów jest opanowanie pisma łacińskiego. Jeśli potrafisz pisać tylko po arabsku lub cyrylicy, musisz najpierw nauczyć się liter łacińskich.

Czy zawsze trzeba udowodnić znajomość języka?

Odpowiedzialna komisja dyplomatyczna decyduje, czy wyjątek jest możliwy w Twoim szczególnym przypadku.

Kiedy otrzymam wizę?

Goetheinstitut dokonuje oceny wyników testu jak najszybciej. Wiza wydawana jest przez odpowiedzialną komisję dyplomatyczną. Przesyłają oni certyfikat językowy o poziomie A1 wraz z innymi dokumentami wizowymi.