Wniosek o Kindergeld-co oznaczają poszczególne punkty i jak go wypełnić

Jednym z ważniejszych dokumentów, które składamy po przyjeździe do Niemiec jest wniosek o „Kindergeld”. O ile łatwo jest go znaleźć (można go ściągnąć z Internetu, np. tutaj o tyle jego wypełnienie często sprawia problemy, szczególnie jeśli mamy problemy z językiem. Poniżej znajdziecie wskazówki, co oznaczają poszczególne rubryki.

Formularz składa się dwóch części: pierwsza część stanowi ogólną część wniosku. Można go pobrać tutaj.

Druga część stanowi tzw. Załącznik dziecko (Anlage Kind). Można go pobrać tutaj.

Pierwsza część ogólna część część wniosku.

Punkt 1. W tym punkcie należy podać dane osobiste osoby składającej wniosek: Name (nazwisko), Vorname (imię), ewentualnie wcześniejsze nazwiska (ggf. Geburtsnahmen und Namen aus früherer Ehe), datę urodzenia (Geburtsdatum), miejsce urodzenia (Geburtsort) płeć (Geschlecht), narodowość (Staatsangehörigkit), pełen adres zamieszkania (Anschrift).

Punkt 2. W tym punkcie należy podać te same dane co w punkcie 1, ale odnoszą się one do małżonki/małżonka

Punkt 3. W tym punkcie należy wpisać numer konta bankowego, na które mają być przelewane środki oraz podać, kto jest właścicielem konta – Kontoinhber (osoba składająca wniosek, czy inna. Jeśli inna, należy podać jej imię i nazwisko).

Punkt 4. Jeśli nie chcemy, aby decyzja została przesłana do nas, ale do innej osoby, to w tym punkcie należy podać jej imię, nazwisko oraz adres.

Punkt 5. Informacje odnośnie dzieci – tutaj należy wpisać dzieci, na które są pobierane już świadczenia. Należy wpisać ich imię oraz nazwisko (jeśli różni się ono od nazwiska rodziców) (Vorname des Kindes, ggf. Abweichender Familienname), datę urodzenia (Geburtsdatum), płeć (Geschlecht), w jakiej jest Familienkasse (należy podać numer zasiłku rodzinnego)

Punkt 6. W tej rubryce należy wpisać na jakie dzieci jest składany wniosek (te same dane jak w punkcie 5.). Wniosek musi podpisać wnioskodawca (w miejscu, gdzie widnieje słowo DATUM – należy wpisać datę i złożyć podpis) oraz druga osoba/opiekum lub drugi rodzic wymieniony w punkcie 2.

Gotowe!

Deutschkurse Augsburg

Druga część: załącznik dziecko (Anlage Kind)

Załącznik ten jest bardziej skomplikowany i musimy podać w nim więcej dokładanych informacji. Przykładowy załącznik ściągniemy tutaj.

Punkt 1.

Tutaj musimy podać ogólne dane dziecka (tak jak w ogólnym formularzu). Jeśli adres zamieszkania różni się od adresu rodziców, musi podać nie tylko adres, ale również powód dlaczego, dziecko nie mieszka z rodzicami.(Grund der abweichender Adresse). Ważny jest również „Steuerliche Indetifikationsnummer“ – numer identyfikacji podatkowej. Jest to rodzaj PESELU, który jest przypisany do danej osoby raz na zawsze i się nie zmienia.

 

Punkt 2. Kindschaftsverhältnis

W tym punkcie musimy podać, czy jest to nasze dziecko (leibliches Kind), dziecko adoptowane (Adoptivkind), Pflegekind (dziecko w rodzinie zastępczej), Stiefkind (pasierb) lub Enkelkind (wnuk).

Wymaganym jest również aby podać stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby składającej wniosek (antragstellende Person) oraz małżonka (Ehegatte) lub do innej osoby (zu einer anderen Person). Należy również podać dane „innej osoby“ (imię, nazwisko – Vorname, Name, datę urodzenia -Geburtsdatum, adres, narodowość – Staatsangehörigkeit, miejsca pracy – również za granicą -Ort der Erwerbstätigkeit, informacje dodatkowe, ggf. Zusatzangaben)

Punkt 3. Informacje o pełnoletnim dziecku lub o dziecku, które wkrótce skończy 18 lat.

Należy określić, czy dokumenty odnośnie pkt. 3.1-3.3 zostały dołączone (sind beigefugt), zostały już wcześniej przedłożone (liegen bereits vor), zostaną dosłane (werden nachreicht).

3.1. W tym punkcie jest określane, jaka jest sytuacja dziecka, tj. czy chodzi do szkoły i jeśli tak, od kiedy do kiedy. Należy podać, do jakiej chodzi szkoły.

  1. nie mógł rozpocząć szkoły zawodowej ze względu na brak miejsca do odbycia praktyki (Ausbildungaplatz)
  2. odbywa roczny, dobrowolny rok socjalny
  3. ma przerwę w nauce pomiędzy kolejnymi szkołami. Maksymalnie są to 4 miesiące.
  4. był/jest bezrobotny i zameldowany w Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy.

3.2. Tutaj należy wpisać informacje o pracy zawodowej, jeśli zakreśliło się “tak” w którymś z punktów 3

  1. dziecko rozpoczęło już szkołę zawodową lub zakończyło studia. Ewentualnie niedługo je skończy. Należy podać, jaką zakończyło szkołę łącznie z nazwą fachu oraz kiedy została ona zakończona (Ausbildungsende). Jaki jest cel kształcenia się, jeśli jest on inny niż w powyższym punkcie
  2. Dziecko było/jest aktywne zawodowo (ja – nein, tak – nie)

Zajecie:
-jedno lub kilka prac w niepełnym wymiarze godzin (od kiedy, do kiedy)
– inne zajęcia
Należy podać kto jest pracodawcą

3.3 Informacje odnośnie osób niepełnosprawnych

Należy podać, czy dziecko posiada zaświadczenie o niepełnosprawności przed ukończeniem 25. roku życia (tak – nie, ja – nein).

4. Należy podać, czy na dane dziecko został już przez państwa lub przez inną osobę złożony wniosek o Kindergeld. Jeśli tak, to należy podać dane osobowe osoby składającej wniosek plus numer zasiłku „Kindergeldnummer“.

5. W punkcie piątym należy podać, czy w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku były pobierane świadczenia pieniężna na dziecko, na które składamy wniosek za granicą lub od międzynarodowej organizacji. Jeśli tak, należy podać dane osoby, która pobierała świadczenia. Należy podać nazwę świadczenia (Leistung), miesięczna wysokość świadczenia (monatlicher Betrag) oraz okres, w którym było ono pobierane (Zeitraum). Dodatkowo podajemy adres i nazwę jednostki, która wypłacała świadczenia (leistende Stelle) oraz numer sprawy (Aktenzeichen).

6. W szóstym, ostatnim punkcie, podajemy następujące informacje, czy osoba składająca wniosek, w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku:

  1. pracowała w służbie publicznej
  2. pracowała za granicą (jako zatrudniony lub prowadziła firmę)
  3. czy pracowała w Niemczech dla NATO
  4. czy pracowała w Niemczech z plecenia pracodawcy, który ma siedzibę poza Niemcami?

Jeśli w którymś z punktów zakreślimy „tak“ należy podać adres pracodawcy, okres, w którym byliśmy zatrudnieni. Na samym dole składamy podpis (Unterschrift der antragstellenden Person lub prawnego opiekuna)

Podpis dziecka, jeśli jest pełnoletnie.

Gotowe!

Jeśli mają państwo wątpliwości lub pytania, należy zwrócić się z wątpliwościami do odpowiedniego urzędu. Pozwoli nam to uniknąć błędów we wniosku, a tym samym skróci okres oczekiwania na decyzję. Tekst ten jest jedynie wskazówką odnośnie wypełnienia wniosku i nie jest prawnie wiążący.

Ciekawe linki

 

Sprachschule Aktiv Frankfurt Sprachkurse Frankfurt, Onlinekurse, Firmenkurse, Gruppenkurse, Nachhilfe Anonym hat 4,66 von 5 Sternen 65 Bewertungen auf ProvenExpert.com