Rejstracja Gewerbe – Jak wypełnić wniosek o rejstrację Gewerbe

Wiele osób decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech. Rejstracja i założenie działalności „Gewerbe” jest bardzo proste i szybkie. Nie musimy wypełanić skomplikowanych wniosków i przedkładać jakichkolwiek dokumentów (z wyjątkiem dokumentu potwierdzającego tożsamość).

Przy składniu wniosku może nas zaskoczyć fakt, że 3 formularze wyglądają prawie identycznie. Jest to: Anmeldeformular – formularz do rejstracji nowej Gewerbe, Abmeldeformular – formularz, który wypełniamy, gdy chcemy wyrejstrować działalność oraz Unmeldeformular – formularz, który wypełniamy, gdy chcemy przemeldować Gewerbe.

Przyjrzyjmy się formlarzowi do rejstracji działalności: Gewerbeanmeldung. Formularz ten można pobrać np. tutaj.

Co oznaczają poszczególne punkty we wniosku o rejstrację Gewerbe?

Pkt. 1 i 2 – należy wypełnić, jeśli chodzi o spółkę, która została wpisana do rejestru sądowego

Pkt. 3-9 – tutaj należy odać swoje dane osobowe: Name-nazwisko, Vorname -imię, Geschlacht (płeć), männlich (mężczyzna), weiblich (kobieta), Geburtsnammen (nur bei Abweichung vom Namen)-nazwisko, jakie mieliśmy w momencie urodzenia/jeśli różni się ono od obecnego, Geburtsort -und land – miejsce urodzenia i kraj, Geburtsdatum – data urodzenia, Staataangehörigkeit (narodowość) – deutsch – niemiecka, andere – inna, Anschrift der Wohnung – pełen adres zamieszkania: ulica, numer domu, kod pocztowy i miejscowość. Należy też podać numer telefonu, faksu i (jeśli chcemy) adres email.

Angaben zum Betrieb: w tym punkcie należy podać informacje odnośnie działalności, którą chcemy prowadzić.

Pkt. 11 – podajemy dane osoby, która jest upoważniona do reprezentowania firmy

Pkt. 12 – adres, pod którym będzie prowadzona działalność

Pkt. 13 – jeśli jest więcej oddziałów, należy podać w punkcie 13 adres głównego oddziału

Pkt. 14 –  jeśli już wcześniej prowadziliśmy działalność, należy podać adres wcześniejszego oddziału. W każdym z punktów musimy podać numer telefonu oraz faksu, i jeśli chcemy, adres email.

Pkt. 15 – W tym punkcie podajemy, czym będziemy się znajmować. Jeśli określenie działalności jest jednoznaczne i nie sprawia problemów (np. malarz), to należy ją po prostu wpisać. Jeśli mamy wątpliwości lub nasza działalność jest skomplikowana i trudna do wyjaśnienia, to należy sie zwrócić do urzędu odpowiedzialnego za rejstrację Gewerbe. Urzędnicy posiadają katalog działalności jakie można zarejstrować i pomogą nam wybrać najlepszą.

Pkt. 16 – Będzie rejstrowana czynność wykonywana jako praca dodatkowa? Ja – tak, nein – nie

Pkt. 17 – Data rozpoczęcia działalności

Pkt. 18 – Rodzaj zameldowanej działalności: Industrie – produkcja, Handwerk – rzemiosło, Handel – handel, sonstiges- inne

Pkt. 19 – liczba osób pracujących w firmie, w momencie rozpoczęcia działalności, nie licząc właściciela. Vollzeit – w pełnym wymiarze godzin, Teilzeit – w niepełnym wymiarze godzin, keine – żaden

Pkt.  20 – Rejstracja dotyczy: głównego oddziału (Hauptniederlassung), filii (Zweigniederlassung), niesamodzielna ekspozytura (eine unselbstständige Zweigsniederlasung), branża automatów (ein Automatenaufstellungsgewerbe), handel obwoźny (ein Reisegewerbe).

Pkt. 23,24 Czy firma jest zakładana po raz pierwszy (Neugrundung), ponowne otwarcie przemeldowaniu (Wiedereröffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk), zaeldowania po przekwalifikowaniu (np. połączenie, podział), zmiana formy prawnej (Wechsel der Rechtsform), do firmy dołączył nowy udziałowiec (Gesellschaftereintritt), dziedziczenie/zakup/dzierżawa (Erbfolge, Kauf/Pacht).

Pkt. 26 Jak nazywał się wcześniejszy włściciel firmy lub wcześniejsza nazwa firmy.

Jeśli jest potrzebne pozwolenie na prowadzenie działalności wpianie rejestru rzemieślników lub obcokrajowiec, należy wypełnić  następujące punkty:

Pkt. 28 – Czy jest pozwolenie? Tak – ja, nie – nein. Jeśli tak, należy podać datę jego wystawienia i nazwę urzędu, która je wystawił

Pkt. 29 – Proszę podać, czy jest karta rzemieślnika . Dotyczy to tylko zakładów rzemiślniczych. Tak – ja, nie – nein. Jeśli tak, należy podać datę jego wystawienia i nazwę urzędu, która je wystawił

Pkt. 30 – Proszę podać, czy jest wydane pozwolenie na pobyt? Tak – ja, nie – nein. Jeśli tak, należy podać datę jego wystawienia i nazwę urzędu, która je wystawił

Pkt. 31 – Proszę podać, czy w pozwoleniu na pobyt są jakieś ograniczenia lub zobowiązania

Wniosek należy podpisać i gotowe.

Deutschkurse Augsburg

Wniosek ten możemy wypełnić na miejscu w odpowiednim urzędzie. Należy pamiętać o tym, aby mieć ze sobą dokument tożsamości, ponieważ będziemy musieli się wylegitymować oraz zapłacić za rejstrację Gewerbe (w Augsburgu opłata ta wynosi 31 Euro).

Wniosek możemy również wypełnić w domu, wydrukować, podpisać i wysłać pocztą do odpowiedniego urzędu. Proszę pamiętać o tym, aby dołączyć kopię dokumentu tożsamości. W niedługim czasie urząd przyśle pocztą na podany adres rachunek za rejstrację Gewerbe (w Augsburgu opłata ta wynosi 31 Euro).

Tekst ten jest wskazówką, jak wypełnić wniosek o rejstrację gewerbe. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do urzędu. Tam uzyskamy wiążce informacje.

Inne ciekawe linki:

Dodaj komentarz

Sprachschule Aktiv Frankfurt Sprachkurse Frankfurt, Onlinekurse, Firmenkurse, Gruppenkurse, Nachhilfe Anonym hat 4,66 von 5 Sternen 65 Bewertungen auf ProvenExpert.com